Mission & Vision

Mission

Manufacturing sustainable industrial products from recycled plastics.

 

Vision

World population growth and our current way of living make us use up natural resources quicker than they can be generated and we also produce more CO2 than the earth can absorb. To conserve nature for future generations and stop consuming beyond the capacity of the planet implementation of a circular economy is crucial. Strong encouragement policies by governments and public utilities create opportunities and push demand for environmentally friendly products.

 

AVK Plastics strives to exploit the increasing opportunities for sustainable products, specialising in production with recycled materials. AVK Plastics is devoted to secure steady growth by continuously improving processing techniques and reducing carbon footprint, in order to efficiently produce high quality sustainable products.

 

Key values

 

Reliable

We believe it is vital that customers can rely on us. We promise quality products and a high degree of delivery reliability. We believe keeping our promises results in mutual trust and successful long-term relationships.

 

Service oriented

Customer is king. We offer comprehensive customer service, from design phase to quick delivery and professional sales support.

 

Respectful

Treating each other and the environment with respect is the foundation our business is built on.  

 

Ambitious

We aspire to continuously improve ourselves in every step along the way, in order to further strengthen our market position and realize sustainable growth in its broadest sense.

Missie

Het vervaardigen van duurzame industriële producten vanuit gerecyclede kunststoffen.

 

Visie

Een groeiende wereldpopulatie en onze huidige manier van leven leiden ertoe dat natuurlijke hulpbronnen sneller worden verbruikt dan dat ze worden aangemaakt. Daarnaast produceren we wereldwijd meer COdan de planeet kan omzetten. Om de natuur voor toekomstige generaties te behouden en overconsumptie tegen te gaan is een circulaire economie van cruciaal belang. Stimulansen vanuit overheden en nutsbedrijven creëren kansen en doen de vraag naar milieuvriendelijke producten toenemen.

 

AVK Plastics, gespecialiseerd in het verwerken van gerecyclede materialen, streeft ernaar de groeiende kansen voor duurzame producten te benutten. De organisatie is toegewijd een stabiele groei te realiseren door op een efficiënte manier hoogwaardige en duurzame producten te vervaardigen met een continue focus op het verbeteren van productietechnieken en een minimale ecologische voetafdruk.

 

Kernwaarden

 

Betrouwbaar

Wij vinden het van essentieel belang dat klanten op ons kunnen bouwen. We beloven hoogwaardige producten en een hoge mate van leverbetrouwbaarheid. We zijn ervan overtuigd dat het nakomen van onze beloftes resulteert in wederzijds vertrouwen en succesvolle duurzame relaties.

 

Servicegericht

De klant is koning. Wij bieden uitgebreide klantenservice, van ontwikkeling tot snelle levering en professionele verkoopondersteuning.

 

Respectvol

Elkaar en het milieu met respect behandelen is het fundament waarop ons bedrijf is gebouwd.

 

Ambitieus

We streven ernaar onszelf continu en in elke stap van het proces te verbeteren, om zo onze marktpositie te versterken en duurzame groei in de breedste zin van het woord te realiseren.

Product Finder