European Social Fund

ESF Subsidy

 

The project 'AVK develops towards sustainable employability' of the employees of AVK Plastics B.V. is subsidised by the European Social Fund (ESF).

 

Project themes

 

1. Health and vitality

The goal of this project is for all employees to enhance awareness regarding these subjects. This in cooperation and consultation with the employees. The fundaments of the project are:

 

- To promote safe and healthy work

- To gain maximum engagement of the employee

 

Toolboxes and other tools are used to inform employees and keep the theme alive and up-to-date, to generate a sustainable change in behaviour. 

 

2. Sustainable employability

To keep the theme 'Sustainable employability' up-to-date, AVK Plastics tries to stimulate all employees to think about personal development. Managers have a coaching role in this. Through coaching sessions, the development goals are mapped to increase the sustainable employability of each employee.

ESF Subsidie

 

Het project ‘AVK ontwikkelt naar duurzame inzetbaarheid’ van de medewerkers van AVK Plastics B.V. wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 

Project thema’s

 

1. Gezondheid en vitaliteit

Het doel van dit project is om het bewustzijn over deze thema’s bij alle medewerkers te vergroten. Dit in overleg en samenwerking met de medewerkers. De hoofdpijlers van het project zijn:

 

- Het bevorderen van gezond en veilig werken
- Het verkrijgen van optimale betrokkenheid van de medewerker

 

Om dit thema actueel te houden wordt gewerkt met o.a. met toolboxen om medewerkers te informeren om een blijvende gedragsverandering te realiseren.

 

2. Duurzame inzetbaarheid

Om het thema duurzame inzetbaarheid binnen AVK Plastics actueel te houden, willen we iedereen stimuleren om na te denken over zijn/haar eigen ontwikkeling. Leidinggevenden hebben hierbij een coachende rol. Middels gesprekken worden de ontwikkeldoelen van elke medewerker in kaart gebracht om hiermee de duurzame inzetbaarheid van iedere medewerker te vergroten.

Product Finder